Untuk seseorang yang tetap teguh dalam puisi.

Continue reading “Untuk seseorang yang tetap teguh dalam puisi.”